Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
bliżej niż myślisz
galeria galeria poleć stronęgaleria
galeria galeria pdf

Tereny inwestycyjne

W oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tereny inwestycyjne przeznaczone pod zabudowę uzdrowiskowo-pensjonatową, wraz z terenami  rekreacyjno-sportowymi, stanowią ok 120 ha. Są to tereny oznaczone symbolami:

1)    MW – Zabudowa Wielorodzinna – teren o pow. ok 5 ha

2)    UZZ/P – tereny usług zdrowia związanych z uzdrowiskiem z dopuszczeniem funkcji mieszkalno-pensjonatowej

3)    UZZ –  tereny usług zdrowia związanych z uzdrowiskiem (sanatoria, obiekty zabiegowo-rehabilitacyjne, hotelowo-zabiegowe) oraz tereny usług zdrowia związanych z uzdrowiskiem (sanatoria wraz z zespołem zieleni wysokiej – zabytkowym parkiem) –  teren o pow. ok 20 ha


Oznaczenia do Zmiany Nr 1 do Miejscowego Planu zagospodarownia przestrzennego Sołectwa Solec – Zdrój
(Zmiana Nr 1 MPZP.pdf)

MP, U - Tereny przeznaczone pod zabudowę pensjonatową
UZZ, U. 1, UZZ, U. 2, UZZ, U. 3, UZZ, U. 4, UZZ, U. 5, - Tereny przeznaczone pod zabudowę uzdrowiskową I usługową
ZP - Teren przeznaczony pod zieleń uradzoną związaną z rekreacją bierną – ciąg pieszy z elementami małej architektury.
US1, US2 - Tereny usług związane z obsługą terenów rekreacyjno – sportowych
ZP, US - Tereny zielone, tereny urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego
MN, MP.4., MN, MP.4., MN, MP.4., MN, MP.4. - Tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną oraz  pensjonatową
(teren o pow. ok 100 ha)
 

 

polska wschodnia
Copyright Malownicze Uzdrowiska 2013 | realizacja: Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT