Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
bliżej niż myślisz
galeria galeria poleć stronęgaleria
galeria galeria pdf

Warunki preferencyjne

o    Inwestorzy, na mocy uchwały Rady Gminy, mogą korzystać z ulg podatkowych ( ich wysokość uzależniona jest od liczby utworzonych miejsc pracy)

o    cały obszar gminy objęty jest planem przestrzennego zagospodarowania, co zdecydowanie ułatwia proces inwestycyjny

o    gmina pokryta jest też siecią infrastruktury komunalnej (woda, kanalizacja, gaz, dwie oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnia ścieków pokąpielowych).

polska wschodnia
Copyright Malownicze Uzdrowiska 2013 | realizacja: Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT