Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
bliżej niż myślisz
galeria galeria poleć stronęgaleria
galeria galeria pdf

Zabytki

o    Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca  –  jednonawowy kościół w stylu późnobarokowym, wraz z plebanią wybudowano z kamienia pod koniec XVIII w. Fundatorem kościoła był Józef Ossoliński, wojewoda wołyński, pochowany w podziemiach. Autorem projektu zaś był Antoni Stroiński - znany budowniczy i malarz. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się malowany na desce obraz „Pieta”, który, jak głosi legenda, został ofiarowany miastu przez króla  Władysława Jagiełłę. Obok kościoła znajduje się zabytkowa plebania, wieża i dzwonnica z dwoma dzwonami z 1505 roku.

o    Synagoga i cmentarz żydowski w Rymanowie – to miejsca, które do dziś odwiedzają żydowscy pielgrzymi z całego świata. Kirkut został założony w II poł. XVI wieku. Zachowało się tu ok. 800 macew, są to nagrobki kamienne, zwrócone na wschód, ku Jerozolimie. Synagogę wzniesiono zaś w I połowie XVII wieku i jest ona najstarszą świątynią żydowską na Podkarpaciu oraz jedną z najstarszych w Polsce. Zbudowana z kamieni rzecznych, piaskowca i cegły, była wkomponowana w system murów miejskich Rymanowa.

o    Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Bałuciance - do 2002 roku używana jako kościół filialny dla parafii w Króliku Polskim. Nie jest znana dokładna data wybudowana cerkwi, jednak uznaje się ją za jedną z najstarszych na Łemkowszczyźnie, a za prawdopodobną datę powstania przyjmuje się wiek XVII.

o    zabudowa uzdrowiskowa z XIX wieku –  większość budynków zachowało swój przedwojenny wygląd, co nadaje niepowtarzalny urok uzdrowisku. Budynki są drewniane, w stylu szwajcarskim, porozrzucane pojedynczo w parku zdrojowym. Są to wille: „Maria” (dawna „Pod Matką Boską”), „Leliwa”, „Krystyna”, „Dom Wczasów Dziecięcych” (dawna Kolonia Lwowska), „Teresa”, „Pogoń”, „Gołąbek”, „Krakus”, „Biały Orzeł”, „Gozdawa”, „Słoneczna”. Dawne Łazienki przebudowano i adaptowano na nowoczesny, pozbawiony barier architektonicznych szpital uzdrowiskowy „Eskulap”.

o    Dwór Potockich w Rymanowie – wzniesiony w 1826 roku dla właścicielki Rymanowa Zofii Skórskiej, według projektu jej brata, Piotra Signo, znanego lwowskiego architekta pochodzenia włoskiego. Dwór od 1873 roku należał do Stanisława i Anny z Działyńskich Potockich, założycieli Rymanowa Zdroju. W trakcie wojny zniszczony i odbudowany, obecnie siedziba Nadleśnictwa. Do dworu przylega park krajobrazowy z drzewostanem zachowanym od XIX wieku.

o    Wołtuszowa –  pierwsza wzmianka o Wołtuszowej pochodzi z 1470 r. Nieistniejąca już wieś, położona była w dolinie Czarnego Potoku, ok. 2 km od Rymanowa-Zdroju. Obecnie znajduje się tu plenerowa galeria rzeźb przedstawiających Łemków wykonujących tradycyjne zawody, a także cmentarz z kilkoma zachowanymi kamiennymi nagrobkami, oznaczony modrzewiowym krzyżem, obok którego znajduje się kamienna chrzcielnica z dawnej cerkwi. Wokół zachowały się również nieliczne podmurówki chałup, ślady studni, resztki piwnic i stare drzewa zdziczałych sadów.


 

polska wschodnia
Copyright Malownicze Uzdrowiska 2013 | realizacja: Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT