Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
bliżej niż myślisz
galeria galeria poleć stronęgaleria
galeria galeria

O projekcie

Projekt „Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa 1: Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4: Promocja i współpraca, i obejmuje trzy województwa: świętokrzyskie, podkarpackie i lubelskie.

Głównym celem projektu jest budowa stałego ponadregionalnego powiązania pomiędzy gminą Krasnobród, Rymanów i Solec-Zdrój oraz stworzenie długoterminowej strategii w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych regionów Polski Wschodniej, opracowanej na potrzeby ww. gmin.


W ramach realizacji projektu postawiono na następujące obszary działania:

1. Rozwój współpracy:

o    Organizowanie konferencji i seminariów naukowych oraz warsztatów dla uczestników projektu, podmiotów zainteresowanych zagadnieniami turystyki, w tym turystyki uzdrowiskowej oraz inwestorów.
o    Wykonanie wspólnych badań mających na celu opracowanie wspólnej strategii (określenie barier inwestycyjnych przedsiębiorstw, określenie pożądanego kierunku zmian, badanie natężenia ruchu turystycznego, określenie profilu turysty, badania postrzegania miejscowości, etc.).
o    Opracowanie strategii marki poszczególnych gmin.

2. Doskonalenie komunikacji.

3. Podnoszenie kwalifikacji:

o    Organizowanie konferencji, paneli dyskusyjnych i seminariów naukowych poświęconych m.in. innowacjom wprowadzanym w uzdrowiskach, nowoczesnemu zarządzaniu podmiotami turystycznymi, czy możliwościom inwestowania na terenie gmin uzdrowiskowych.
o    Współpraca z uczelniami oraz przedsiębiorcami.

4. Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionów (prowadzenie badań i warsztatów kreatywnych, opracowanie programów rozwoju konkurencyjności gmin).

5. Promocja działalności powiązania kooperacyjnego (przygotowanie materiałów promocyjnych, kontakty z mediami, organizacja jarmarków oraz inne działania, mające na celu promocję regionów i ich walorów turystycznych).
 

Spełniając najwyższe wymagania jakościowe usług i gwarantując ich bogactwo ofertowe (w sferze leczenia uzdrowiskowego, odnowy biologicznej, profilaktyki, rekreacji i kultury), polskie uzdrowiska mogą stanowić wysokiej jakości markę, która w przyszłości z powodzeniem będzie mogła konkurować z uzdrowiskami rangi europejskiej.

 

polska wschodnia
Copyright Malownicze Uzdrowiska 2013 | realizacja: Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT