Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
bliżej niż myślisz
galeria galeria poleć stronęgaleria
galeria galeria

Aktualności

Rozmowa z Bogdanem Kawałko, Dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
2014-07-18 10:13:53
„Perspektywy rozwoju funkcji turystycznych i uzdrowiskowych w Polsce Wschodniej”
2014-07-02 02:25:44
Spośród 6 tys. badanych mieszkańców Polski 14,4% zna Krasnobród, a 9,7% zetknęło się z promocją naszego miasta. Osoby znające Krasnobród w 25 % są mieszkańcami województw lubelskiego, w 19,1% mazowieckiego oraz 12,2% śląskiego. Głównym źródłem informacji dla osób, które spotkały się z promocją Krasnobrodu byli znajomi i rodzina oraz strony internetowe.
2014-02-27 08:11:07
Była to druga z kolei konferencja organizowana w ramach projektu „Współpraca gminy Krasnobród, Solec – Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych” Jej celem było zaproponowanie oraz przedyskutowanie różnych rozwiązań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości w gminach realizujących projekt.
2013-06-29 08:28:00
W okresie 2 lat, trzy gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów wydadzą na promocję własnych gmin oraz rozwój turystyki i funkcji uzrowiskowych blisko 3 mln zł., 90% tej kwoty sfinansuje Unia Europejska. Gminy zorganizują 5 konferencji i seminariów, wykonają 5 raportów z badań marketingowych, opracują strategię rozwoju turystyki i funkcji uzdrowiskowych oraz przeprowadzą największą w swojej historii kampanię promocyjną.
2013-04-29 08:22:43
polska wschodnia
Copyright Malownicze Uzdrowiska 2013 | realizacja: Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT